0Yorum

Çözümlere Doğrudan Yaklaşanlar

Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan heyet bir araştırma için araziye çıkarlar. Birden yağmur bastırır. Hemen yakında bulunan bir kır evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için yanlarından ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden bir metre kadar yukarıda, altına dizilmiş taşların üzerinde durmaktadır. Aralarında sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar. Kimyacı, “Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece sobayı daha kolay yakmayı amaçlamış” der. Fizikçi, “Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş” der. Jeolog, “Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış” der. Matematikçi, “Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece odanın dengeli şekilde ısınmasını sağlamış” der. Antropolog, “Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş” der. Bilimsel tartışmalara yeni yaklaşımlar eklenmiş ama ortak bir teşhiste anlaşamamışlar. Biraz sonra köylü vatandaş içeri girmiş. Bilim adamları tüm teorileri anlatıp çözümün hangisine dayandığını sormuşlar. Ev sahibinin cevabı bütün teorileri alt üst etmiş. Köylü mahcup, boynunu bükmüş, “Boru yetmedi” demiş. Nurettin Özdebir, Türk Sanayiciliğinin çekirdekten yetişip sanayi ile ilgili tüm çözümlere vakıf çok değerli bir işadamıdır. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, başkente yakın illerden Yozgat doğumlu. İlk ve orta öğrenimi ile yüksek tahsilini Ankara’da tamamlayan Özdebir, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladı.

DOĞRU OLANI DESTEKLER

1953 yılında Nurettin Bey’in babası Ekrem Özdebir tarafından kurulan Nuriş Kaynak A.Ş. Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmiş ve üç çeyrek asra yaklaşan sürdürülebilir başarı örneği teşkil etmiştir. Türkiye’de ilk ark kaynak makinesini üreten, ilk kez elektrik motoru ve televizyon stüdyosunu yapan firmadır. Sanayi üretimlerinin yüksek teknoloji yatırımlarına dönüşmesini sürekli gündeme getiren Özdebir, sanayide pozitif ayrımcılık yapılmasının gerektiğini söylemektedir. Dünyadaki düşük büyüme hızının Türkiye’nin ihracat artışını frenlediğini, sanayinin milli geliri içindeki payının düştüğünü vurgulayan Nurettin Bey, sektörde mağdur olan herkesin yardımına koşar, elinden tutar, yaraları sarmaya çalışır ve her zaman doğru çözümler üretmeyi sever.

İKNA YETENEĞİ YÜKSEK

Nurettin Bey’in sahibi olduğu Nuriş Kaynak, bilgi birikimiyle sektörde öncülük yapmış, sürekli yenilikler peşinde koşan firma özelliğini her zaman sürdürmektedir. İlk TSE belgesinin sahibi olan firma şeffaf, çevreye duyarlı, uluslararası pazarlarda ve üç kıtada tercih edilen marka konumunda yıllardır sürdürmeyi başarmıştır. Firma faaliyetlerini planlı ve hedefli çalışma anlayışına dayandırmaktadır. Profesyonel iş bölümü ve ekip çalışmasına verilen önem onları gerçekten farklı kılan diğer bir özelliktir. Öğrencilik yaşamında da çok çalışkan bir öğrenci olan Özdebir, yüksek lisans yapmak için yurtdışına gittiğinde işçilerin fabrikada grev yaptıklarını öğrenir. Apar topar işlerinin başına dönen, ikna yeteneği yüksek, çağdaş bir yönetici vasıflarına sahip olan Nurettin Bey o günden beri gezmeye, yemek yemeye bile fırsat bulamayacağı sanayi işlerinin içinde olup, çok önemli başarılara imza atmaya devam etmektedir.

YATIRIMCILARA KOLAYLIKLAR SAĞLANSIN

Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığım seyahatlerde zaman zaman yerel yöneticilerden brifing alırdık. Ülkelerine yatırım çekmek için 50 bin dolarla gelen yabancıya bile devletten insanları görevlendirip 1-2 günde tüm bürokratik işlemlerin bitirilmesini sağlarlardı. Türkiye’de 50 milyon dolar yatırım yapmak isteyen şirketin banka hesabı açmak için 15 gün beklediği şikâyetlerinin duyulduğunu, bunların hiç hoş olmadığını, yatırımcıların işinin kolaylaşması için gerekenlerin yapılmasını dile getiren Özdebir, istihdam yaratmak, işsizliği önlemek için işadamlarının önünün açılması gerektiğini her zaman savunmuştur.

İÇ PİYASAYI UNUTMAYIN

2011-2013 yılları arasında Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Nurettin Özdebir, iç piyasanın baskıdan ziyade desteklenip büyümesine ihtiyaç olduğunu, iç piyasanın büyümesi ile ekonominin istikrar kazanacağını vurgulamaktadır. Eşi Oya Hanım, Nurettin Bey’e çok büyük destek vermekte ve şirketin yönetim kurulunda aktif olarak çalışmaktadır. Yıllardır eli taşın altında sektörün tüm sıkıntılarına vakıf olan Nurettin Özdebir’in her söylediğine kulak vermek, kulak arkasına atmamak gerekir. 2007 yılından itibaren Ankara Sanayi Odası’nın dokuzuncu başkanı olma unvanıyla güzel ve yararlı yorumlarını her zaman takip ettiğim Özdebir, istihdam sorununun işsizlikten çok “mesleksizlik” veya meslek beğenmemekten kaynaklandığını da açık yüreklilikle söylemektedir. Hafta arası pek çok etkinlikte sık karşılaştığım Nurettin Özdebir, iş yapmak, işine odaklanmak ve her tarafa koşmak, dinlenmeden çalışmak gibi hasletlere sahiptir. Hava atmayı sevmez, tevazuluğu hiç kaybetmez. Tebessümünü hiç esirgemez insanlardan. Karakterli bir insan zorluklarda özel bir çekicilik sezer çünkü sadece üstesinden gelerek potansiyelinin ortaya çıkacağını bilir. Nisan yağmurunun da mayıs çiçeğini getireceğini.

Yorum Yazın

Son Yorumlar