0Yorum

İnsanlık Yararına Çalışanlar

Dağlarda gezen bilge bir kadın, nehirde değerli taş bulmuş. Ertesi gün karnı aç bir gezgin ile karşılaşınca kadın torbasını açmış ve yiyeceğini onunla paylaşmış.

Gezgin, kadının torbasındaki değerli taşı görmüş ve taşı çok beğendiğini söyleyerek kadından taşı istemiş. Bilge kadın, bir an bile tereddüt etmeden taşı ona vermiş.

Gezgin, karşısına çıkan bu şansa çok sevinerek bilge kadının yanından ayrılmış. Taşın hayatının geri kalan kısmını güvence altına alabilecek kadar değerli olduğunu biliyormuş.

Fakat birkaç gün sonra geri dönmüş ve bilge kadını bulup, taşı sahibine geri vermiş.

“Çok düşündüm. Bu taşın çok değerli olduğunu ve hayatımın sonuna kadar bana maddi rahatlık verebileceğini biliyorum. Ama ben senden bana daha değerli bir şeyi vermeni istiyorum. Eğer mümkünse, bu kadar değerli bir taşı ilk gördüğün yabancıya verebilecek olan gönül yüceliğin ve cömertliğini bana da vermeni istiyorum.”

Murat Sungur Bursa, bu dünyada çok takdir ettiğim, çıkar gözetmeden gönül zenginliğiyle insanlara yardım etmekten büyük keyif alan değerli bir isimdir.

Trilye’nin açıldığı ilk günlerde tanıştığım Murat Bey ve sevgili eşi Nihal Hanım’da hep bir farklılık yakaladım. Türkiye’nin ilk gurme derneklerinden Chaine des Rotisseurs’ün ilk üyelerinden olup gastronomi hayatına yaptıkları katkılar yadsınamaz. Türkiye’nin her tarafındaki faaliyetlere katılır ve mutfağımızı tanıtmak için fersah fersah yol kat ederler. New York’ta Türk kahvesini tanıtmak için konferans vermeye bile gitmişlikleri vardır.

DEVLETTEN ÖZEL SEKTÖRE

Murat Bey, iş hayatına 1977 yılında Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü’nde makine mühendisi olarak başladı. 1986-1991 yılları arasında kamuda çeşitli görevler yürüttükten sonra 1991 – 1994 tarihleri arasında da Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Birimi Genel Müdürlüğü görevinde bulundu Murat Sungur Bursa. Daha sonra Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, akabinde Müsteşar oldu. 2003 yılında Başbakanlık Proje Uygulama Birimi Direktörlüğü yaptı. Üç yıl sonra Zorlu Enerji Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Altı yıl Zorlu Enerji’nin CEO’su olarak enerji sektöründe Türkiye’ye çok büyük kazanımlarda bulunan Bursa, çevre ve sürdürülebilirlik konularında uzmanlaşıp, ulusal ve uluslararası platformlarda gönüllü olarak yürüttüğü danışmanlık konularına ağırlık vermek üzere Zorlu Grubu’ndan ayrıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ

7 milyar insan bir gün gelecek tüm değerli kaynakları tüketecek. Bir önceki FAO Başkanı Jacques Diouf “2049 yılında denizlerde hiçbir canlı kalmayacak” gibi bir kehanette bulunmuştu. Sürdürülebilirlik, her sektöre damgasını vuran çok önemli bir konu. Dünyadaki tüm kaynakların tükeneceği günü belirlemek için çalışmalar yapan Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Bursa; Dünya’daki gıda atıklarını yarıya indirmemiz gerektiğini, ana sermayemizin hızla tükendiğini belirterek dikkatleri çekmeye çalışmaktadır. Gıdanın sürdürülebilir geleceği hayati öneme haiz bir konudur.

Sürdürülebilirlik Akademisi kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için iş dünyasında değişim yaratmak ve geleceği şekillendirmede etkili olmak üzere bir araya gelen gönüllülerden oluşuyor. Pek çok ulusal ve uluslararası kurum, sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu ve üniversite ile işbirliği yapıyor. Kurulan platformda bilgi ve yetenekler bir araya geliyor. Tüm paydaşlar için ortak değerler yaratmayı teşvik ediyor. Bu denli hayırlı bir işe imza atan Murat Sungur Bursa’nın doğasındaki sevgi, sosyal sorumluluk, yardımseverlik gibi özelliklerine yıllardır tanık oluyorum.

HER ZAMAN BİRLEŞTİRİCİ

Zarif eşi Nihal Hanım’la katıldıkları her organizasyonda pozitif enerjilerini yayarlar etrafa. Hiçbir işten yılmazlar. Bir gün Turizm Şurası’ndaki komisyonda, bir başka gün Sürdürülebilir Gıda Konferans’ında görebilirsiniz Murat Bey’i. Emeğe olan saygısı en üst düzeydedir ve insanları takdir etmeyi çok iyi bilir.

Uzun yıllar Ankara’da yaşadıktan sonra İstanbul’a yerleşen Murat Bey, Ankara’ya geldiğinde her fırsatta Trilye’ye uğrar. Deniz ürünlerine oldukça meraklıdır. Bilim, iş, devlet, sanat dünyası gibi her alanda tanıdıkları ve sevenleri çoktur. İnsanlığın ve Türkiye’nin geleceği için bir araya getirir farklı kurumları. Örnek bir insandır gerçekten. Çok çalışır, işten arta kalan zamanlarında da kaliteli yaşama öncelik verir.

Fikir bir benzin gibidir. Çok kişide benzin vardır. Fakat onu bir motora koyup çalıştırabilecek girişim, alevlendirebilecek kibrit yoktur.

Murat Bey gibi girişimcilere her zaman ihtiyacımız var. İyi pazarlar.

Yorum Yazın

Son Yorumlar